Aanbod

Rubriek Friesland

Aantal gevonden boeken: 164

Standaard Alleen tekst Alleen covers
« Vorige pagina | 1 | 2 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Inerlik Ferskinen door Willem Abma
Abma, Willem
€ 15,00
Schiermonnikoog in vogelvlucht door Jan Abrahamse e.a.
Abrahamse, Jan & Henk Koning & Durk Th. Reitsema
€ 10,00
Oosterwolde in oude ansichten deel 1 door W. Adema
Adema, W.
€ 20,00
De Historie gaat door Het Eigen Dorp door A. Algra
Algra, A.
€ 100,00
Sits door Gieneke Arnolli e.a.
Arnolli, Gieneke & Wille-Engelsma, Sytske
€ 30,00
Ien mei de dingen door Bert Bakker
Bakker, bert
€ 5,00
Van wezenzorg naar stadsbelang door G. Bakker e.a.
Bakker, G. & B. van Haersma Buma & G. P. Karstkarel
€ 6,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 4,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 6,00
Moai Sa Sikke door T. Beintema
Beintema, T. (samengesteld door)
€ 6,00
De naamlozen door Wilco A.G.M. Bergmans
Bergmans, Wilco A.G.M.
€ 25,00
Nozems en jeugdbendes in Leeuwarden door Hille Ouwe Bijlsma
Bijlsma, Hille Ouwe
€ 20,00
11 x 11 - Dwarsgezichten op de Friese elfsteden door Boudewijn Boer
Boer, Boudewijn
€ 6,00
Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten door Marten L. de Boer
Boer, Marten L. de
€ 4,00
De tafeltille door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Taelboek foar it fuortset ûnderwiis door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Begraven op Schiermonnikoog door Leon Bok e.a.
Bok, Leon & Tjeerd Jongsma
€ 12,50
Uit het album van Sneek door Alice Booij e.a.
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 6,00
Uit het album van Sneek door Alice Booij e.a.
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 6,00
Groot Lankum een portret door Joan Brug e.a.
Brug, Joan & Wilma van de
€ 25,00
Leave beppe Pluis door Dick Bruna
Bruna, Dick
€ 3,00
Verdwenen plekjes  door Albert J.J. van de Bunt e.a.
Bunt, Albert J.J. van de & Hilko Hofstra
€ 10,00
Foarstelling door Caja Cazemier
Cazemier, Caja
€ 5,00
Kastelen, kerken en kloosters door T.W. Dekker e.a.
Dekker, T.W. & C. Nielsen
€ 6,00
Terschelling door J.A. Deodatus
Deodatus, J.A.
€ 10,00
Muske myn famke door Lida Dijkstra e.a.
Dijkstra, Lida & Piet Grobler
€ 6,00
't Kleine Kransje door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Ameland van toen door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Atlas van de provincie Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Culinaire groeten uit Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Cultuurverandering in het Friesland college door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
De vrije Fries door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
De waddeneilanden door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 10,00
Elfstedentocht 1997 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 4,00
Excursiegids ruilverkaveling Haskerveenpolder door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 8,00
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Onder eigen volk door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Rondje Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,00
Terschelling in kleur door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,00
In Broerke Foar Wemke door Geartsje Douma
Douma, Geartsje
€ 3,00
It Nifelboek fan Wemke door Geartsje Douma
Douma, Geartsje
€ 8,00
It heimweefabryk door Douwe Draaisma
Draaisma, Douwe
€ 8,00
Geschiedenis van Roptazijl door Kees Draaisma
Draaisma, Kees
€ 6,00
Dit is Harlingen door Henry Drost e.a.
Drost, Henry & Johan van der Wal
€ 12,50
Dideldeintsje wol nei skoalle door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Gefaar foar graaf Max door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Ik hâld fan Pod door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Arne van der Ree
€ 10,00
Ik wol gjin broerke door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Smit, Noele
€ 8,00
Knipperke door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Stenvert, Natascha
€ 8,00
Willem Cornelis de Groot door M. Eskens
Eskens, M.
€ 4,00
Een rijk bezit door Karel F. Gildemacher e.a.
Gildemacher, Karel F. & Jacob van der Vaart
€ 20,00
Met de Labo door de Noordwesthoek van Friesland door Melle C. van der Goot
Goot, Melle C. van der
€ 8,00
1910-2-10 Van beurtschip tot wedstrijdskütsje 100 jaar Lytse Lies door José Groen e.a.
Groen, José & Klaas &Jan Drost
€ 8,00
Malen om het peil door Elizabeth de Groot
Groot, Elizabeth de
€ 4,00
De minsken en de stêd door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 4,00
Leeuwarden, beeld van een stad 2 door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 12,50
Frou met mandoline op sofa door Josse de Haan
Haan, Josse de
€ 5,00
Waddenland en waddenzee door Kees Hana
Hana, Kees
€ 10,00
Sa wie Warten door Jaap Hiemstra e.a.
Hiemstra, Jaap - e.a.
€ 6,00
De historische elfstedentocht van 2 januari 1909 door M Hoekstra
Hoekstra, M
€ 5,00
Kerken in Friesland door S.ten. Hoeve
Hoeve,S.ten.
€ 4,00
Oerlitz is it heale wurk stinnen de oare helte door Mient Hof
Hof, Mient
€ 20,00
Doopsgezind Friesland door Beno Hofman
Hofman, Beno
€ 4,00
Boeren op Schiermonnikoog door de eeuwen door Jan Holwerda e.a.
Holwerda, Jan & Arend J. Maris & Frans Ruddijs
€ 15,00
Album Leeuwarden 1600 door Hans van der Horst
Horst, Hans van der
€ 5,00
Tot heil onzer ribbenkast   door J.J. Huizinga
Huizinga, J.J.
€ 8,00
De KING familie door Jef de Jager
Jager, Jef de
€ 6,00
Sneek in de achttiende eeuw door F.J. Japenga
Japenga, F.J.
€ 6,00
Palmslach door J. de Jong e.a.
Jong, J. de & Vries, G. de & Woude, G. van der (samle troch)
€ 4,00
See Rjocht yn é skiednis fan é skipfeart door Jaap de Jong
Jong, Jaap de
€ 10,00
En De Inket Sil Utrinne door S.H.P de Jong
Jong, S.H.P de
€ 20,00
De kastleinsdochter en oare froulju door Geart Jonkman
Jonkman, Geart
€ 6,00
Skiednis fan Fryslân door D. Kalma
Kalma, D. (bewerkt door Visser G.N.)
€ 8,00
Om Gysbert japiks hinne door J.J. Kalma
Kalma, J.J.
€ 6,00
De Friese elfsteden door Peter Karstkarel
Karstkarel, Peter
€ 4,00
Oogst van het zaailand door H.W. Keikes
Keikes, H.W.
€ 6,00
Heerenveen platteland en vlek door J Keizer
Keizer, J
€ 4,00
Bonifatius door Hugo Kingmans
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Friese Nassaus door Hugo Kingmans
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Tante Tij door Nicolette Koot e.a.
Koot, Nicolette & Koning, Wim de
€ 6,00
Paradys oan de baai door Douwe Kootstra
Kootstra, Douwe
€ 5,00
Tantalus door Manuela Koster
Koster, Manuela
€ 10,00
It fugelgebed door Jaap Krol
Krol, Jaap
€ 7,00
Voornaam wonen in en rond Leeuwarden door Yme Kuiper e.a.
Kuiper, Yme - e.a.
€ 4,00
Leeuwarder huis en hof door W.H. Kuipers
Kuipers, W.H.
€ 4,00
Leeuwarden door Wiebren H. Kuipers
Kuipers, Wiebren H.
€ 4,00
Feest Mei Toaniel door Riek Landman
Landman, Riek
€ 10,00
2005 mei eigen eagen/met eigen ogen door Gerko Last
Last, Gerko
€ 6,00
Fietsen en wandelen op Terschelling door Piet Lautenbach
Lautenbach, Piet
€ 3,00
Jelle Banga door M.J. van Lieburg
Lieburg, M.J. van
€ 4,00
Strune yn en om Sint Nyk door P. Mandemaker
Mandemaker, P.
€ 30,00
Nostalgisch gezicht Heerenveen door Theo Medema
Medema, Theo
€ 8,00
De sneinen door Aggie van der Meer
Meer, Aggie van der
€ 12,50
In moaie dei yn 'e hjerst; Wa redt cesilia tan door Aggie van der Meer
Meer, Aggie van der
€ 12,50
De Van Harens en Wolvega door Fokke Middendorp
Middendorp, Fokke
€ 5,00
As in wurd my meinimt door Gys Miedema
Miedema, Gys
€ 25,00
Paedwizers fan de Fryske filology door H.T.J. Miedema
Miedema, H.T.J.
€ 15,00
Franeker, bij- en scheldnamen door Rienk Miedema e.a.
Miedema, Rienk & Seerden, Henk
€ 8,00
De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 door J.A. Mol
Mol, J.A.
€ 25,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | Volgende pagina »