Aanbod

Rubriek Friesland

Aantal gevonden boeken: 126

Standaard Alleen tekst Alleen covers
« Vorige pagina | 1 | 2 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Inerlik Ferskinen door Willem Abma
Abma, Willem
€ 15,00
Oosterwolde in oude ansichten deel 1 door W. Adema
Adema, W.
€ 20,00
De Historie gaat door Het Eigen Dorp door A. Algra
Algra, A.
€ 100,00
Sits door Gieneke Arnolli e.a.
Arnolli, Gieneke & Wille-Engelsma, Sytske
€ 30,00
Ien mei de dingen door Bert Bakker
Bakker, bert
€ 5,00
Ameland van oost tot west door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 4,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 4,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 6,00
De naamlozen door Wilco A.G.M. Bergmans
Bergmans, Wilco A.G.M.
€ 25,00
For uwz lân, wyv en bern door W. Bergsma e.a.
Bergsma, W. - e.a.
€ 15,00
Nozems en jeugdbendes in Leeuwarden door Hille Ouwe Bijlsma
Bijlsma, Hille Ouwe
€ 20,00
Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten door Marten L. de Boer
Boer, Marten L. de
€ 4,00
Schelpen van de Friese Waddeneilanden door T.W. de Boer e.a.
Boer, T.W. de & R.H. de Bruyne
€ 15,00
De tafeltille door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Taelboek foar it fuortset ûnderwiis door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Uit het album van Sneek door Alice Booij e.a.
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 8,00
Groot Lankum een portret door Joan Brug e.a.
Brug, Joan & Wilma van de
€ 25,00
Leave beppe Pluis door Dick Bruna
Bruna, Dick
€ 3,00
Verdwenen plekjes  door Albert J.J. van de Bunt e.a.
Bunt, Albert J.J. van de & Hilko Hofstra
€ 10,00
't Kleine Kransje door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Ameland van toen door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Atlas van de provincie Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Culinaire groeten uit Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Cultuurverandering in het Friesland college door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
De vrije Fries door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
De waddeneilanden door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 10,00
Elfstedentocht 1997 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 4,00
Excursiegids ruilverkaveling Haskerveenpolder door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 8,00
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Onder eigen volk door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Rondje Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,00
Terschelling in kleur door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,00
Geschiedenis van Roptazijl door Kees Draaisma
Draaisma, Kees
€ 6,00
Dit is Harlingen door Henry Drost e.a.
Drost, Henry & Johan van der Wal
€ 12,50
Dideldeintsje wol nei skoalle door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Gefaar foar graaf Max door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Ik hâld fan Pod door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Arne van der Ree
€ 10,00
Putten uit het verleden door Ria Efdee
Efdee, Ria
€ 5,00
Willem Cornelis de Groot door M. Eskens
Eskens, M.
€ 4,00
Een rijk bezit door Karel F. Gildemacher e.a.
Gildemacher, Karel F. & Jacob van der Vaart
€ 20,00
Hempens en Teerns door J. de Goede
Goede, J. de (redactie)
€ 5,00
Met de Labo door de Noordwesthoek van Friesland door Melle C. van der Goot
Goot, Melle C. van der
€ 8,00
1910-2-10 Van beurtschip tot wedstrijdskütsje 100 jaar Lytse Lies door José Groen e.a.
Groen, José & Klaas &Jan Drost
€ 8,00
De minsken en de stêd door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 4,00
Leeuwarden, beeld van een stad 2 door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 12,50
Frou met mandoline op sofa door Josse de Haan
Haan, Josse de
€ 5,00
Waddenland en waddenzee door Kees Hana
Hana, Kees
€ 10,00
De historische elfstedentocht van 2 januari 1909 door M Hoekstra
Hoekstra, M
€ 5,00
Oerlitz is it heale wurk stinnen de oare helte door Mient Hof
Hof, Mient
€ 20,00
Album Leeuwarden 1600 door Hans van der Horst
Horst, Hans van der
€ 5,00
Tot heil onzer ribbenkast   door J.J. Huizinga
Huizinga, J.J.
€ 8,00
De KING familie door Jef de Jager
Jager, Jef de
€ 6,00
Palmslach door J. de Jong e.a.
Jong, J. de & Vries, G. de & Woude, G. van der (samle troch)
€ 4,00
See Rjocht yn é skiednis fan é skipfeart door Jaap de Jong
Jong, Jaap de
€ 10,00
Bezoek van H.M door M.O. Jongbloed
Jongbloed, M.O.
€ 10,00
Vijftig jaar zeebaby's in Harlingen 1958 - 2008 door Ronnie Jongert
Jongert, Ronnie
€ 12,50
De kastleinsdochter en oare froulju door Geart Jonkman
Jonkman, Geart
€ 6,00
Skiednis fan Fryslân door D. Kalma
Kalma, D. (bewerkt door Visser G.N.)
€ 8,00
Om Gysbert japiks hinne door J.J. Kalma
Kalma, J.J.
€ 6,00
Oogst van het zaailand door H.W. Keikes
Keikes, H.W.
€ 6,00
Heerenveen platteland en vlek door J Keizer
Keizer, J
€ 4,00
Bonifatius door Hugo Kingmans
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Wiend in et riet door Dirk Kerst Koopmans
Koopmans, Dirk Kerst
€ 4,00
Paradys oan de baai door Douwe Kootstra
Kootstra, Douwe
€ 5,00
Leeuwarden door Wiebren H. Kuipers
Kuipers, Wiebren H.
€ 4,00
2005 mei eigen eagen/met eigen ogen door Gerko Last
Last, Gerko
€ 6,00
Fietsen en wandelen op Terschelling door Piet Lautenbach
Lautenbach, Piet
€ 3,00
Jelle Banga door M.J. van Lieburg
Lieburg, M.J. van
€ 4,00
Strune yn en om Sint Nyk door P. Mandemaker
Mandemaker, P.
€ 30,00
De Van Harens en Wolvega door Fokke Middendorp
Middendorp, Fokke
€ 5,00
As in wurd my meinimt door Gys Miedema
Miedema, Gys
€ 25,00
Franeker, bij- en scheldnamen door Rienk Miedema e.a.
Miedema, Rienk & Seerden, Henk
€ 8,00
'En ús Harke mei syn kleare kop' door S.J. van der Molen
Molen, S.J. van der
€ 5,00
Profiel van een waterland door S.J. van der Molen
Molen, S.J. van der
€ 6,00
Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in Friesland door P en anderen Nieuwland
Nieuwland, P en anderen
€ 4,00
De fatsoenering van het bestaan door Harm Nijboer
Nijboer, Harm
€ 12,50
Leeuwarderstraatnamen door Henk Oly
Oly, Henk
€ 8,00
Friesland en het weer door Piet Paulusma
Paulusma, Piet
€ 4,00
De Amerikaan door Durk van der Ploeg
Ploeg, Durk van der
€ 6,00
De Hunsdagen door Durk van der Ploeg
Ploeg, Durk van der
€ 8,00
Gans omspoeld door zilte baren door J. Poort
Poort, J.
€ 6,00
It Beaken door Dr. Y. Poortinga
Poortinga, dr. Y. (redactie)
€ 6,00
De foet fan de reinb^oge door Ype Poortinga
Poortinga, Ype
€ 6,00
De ring van het licht door Ype Poortinga
Poortinga, Ype
€ 6,00
Land en volk van Gaast en Klif door L Post-Beukers
Post-Beukers, L
€ 5,00
De Fryske minnisten en harren sosiëteit door Dr. J.S. Postma
Postma, dr. J.S.
€ 6,00
Geschiedenis van het Heere Godfrieds- of Sint Jansleen en het daarmee verbonden Heere Gerrits- of Klein Leen onder Ried en Burgwerd door Durk Reitsma
Reitsma, Durk
€ 25,00
Kent u ze nog  door C.S. Roersma
Roersma, C.S.
€ 15,00
Franeker straatnamen door Corn. S. Roersma
Roersma, Corn. S.
€ 6,00
Zo werd Leeuwarden vrij door Rie van Rossum e.a.
Rossum, Rie van & Dijkstra, Johan P.R.
€ 8,00
Troelstra als Fries dichter, verzen en liederen door Dr. J.B. Schepers
Schepers, dr. J.B. (vertaling en toelichting)
€ 4,00
Cleyn eilant Rottum door D.H. Schortinghuis
Schortinghuis, D.H.
€ 4,00
C.G door C.G. Schrader
Schrader, C.G.
€ 8,00
Leeuwarden voor 1435 door J.R.G. Schuur
Schuur, J.R.G.
€ 6,00
Kearsinne door Albertina Soepboer
Soepboer, Albertina
€ 8,00
Tin It wrede paradys door Hylke Speerstra
Speerstra, Hylke
€ 6,00
Standgids de Wadden door Hein Strick
Strick, Hein
€ 6,00
Kwânskwiis/Kwansuis door Sybe Sybesma e.a.
Sybesma, Sybe & Gent, Jacques
€ 4,00
Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee door Fokke Sytema
Sytema, Fokke
€ 8,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | Volgende pagina »