Aanbod

Rubriek Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 809

Standaard Alleen tekst Alleen covers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Katholieke Illustratie 1957-1968 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 250,00
Nederland - Rusland - Rotterdamsche Uitgave door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 125,00
De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917 door V.A.M. van der Burg e.a.
Burg, V.A.M. van der & C.E.G. ten Houte de Lange
€ 120,00
Album gezichten uit Nederland 1899-1902 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 100,00
De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw, 4 delen door Jan Heeling e.a.
Heeling, Jan & Meyer, Han & Westrik, John
€ 100,00
De pamfletten van den Tulpenwindhandel,1636-1637 door E.H. Krelage
Krelage, E.H.
€ 75,00
Toonneel der steden van Holland Westvriesland Utrecht door Joan Blaeu
Blaeu, Joan
€ 75,00
De ontdekking van de Nederlander door Eveline Koolhaas-Grosfeld
Koolhaas-Grosfeld, Eveline
€ 65,00
Hulde aan de nagedachtenis van Wijlen Hare Koninklijke Majesteit Frederika Louiza Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, geboren Prinses van Pruissen door S. Rondeau
Rondeau, S.
€ 65,00
Middag-Humsterland door Douwe Hollenga e.a.
Hollenga, Douwe - e.a.
€ 65,00
Nederland in het jubileumjaar 1938 door F. van Bemmel
Bemmel, F. van
€ 65,00
Two Centuries of Experience in Water Resources Management door John Lonnquest e.a.
Lonnquest, John & Toussaint, Bert & Manous Jr., Joe & Ertsen, Maurits
€ 65,00
Atlas van Nederland 1963-1977 + Supplement 1978-1981 door Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland
Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland (samenstelling)
€ 60,00
Dutch Merchants and Mariners in Asia, 1602-1795 door C.R. Boxer
Boxer, C.R.
€ 60,00
Het leven van onze voorouders door Mr. N. de Roever e.a.
Roever, Mr. N. de & Dozy, Dr. G.J. (voortgezet door)
€ 60,00
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek door P. C. Molhuysen
Molhuysen, P. C.
€ 60,00
De Bosatlas van Nederland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 50,00
De oude archieven der gemeente Hasselt door Dr. W.J. Formsma e.a.
Formsma, Dr. W.J. & Raet-Giljam, A.J. de & Westerhof, D.
€ 50,00
Friesche Blaadjes - nieuwe serie door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 50,00
Jaarboek Nederlandse Postzegels door N. Krikhaar
Krikhaar, N.
€ 50,00
Moeder,  vakblad voor moeders - Jaargangen 1945-1949 in vier banden door Prof. Dr. J. Waterink e.a.
Waterink, Prof. Dr. J. - e.a.
€ 50,00
Ons eigen land 1883 - 1908 door Jan Feith
Feith, Jan
€ 50,00
Op de Hoogte door A.W.G. van Riemsdijk e.a.
Riemsdijk, A.W.G. van & Taets van Amerongen, J.C.A. Baresse
€ 50,00
Almanak van het Leidsche Studentenkorps voor 1877 - Drie en zestigste jaargang door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 45,00
Almanak van het Leidsche Studentenkorps voor 1878 - Vier en zestigste jaargang door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 45,00
De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916 door H.P. Moelker
Moelker, H.P.
€ 45,00
Het leven van Mr. Johan Valckenaer door Mr. J.A. Sillem
Sillem, Mr. J.A.
€ 45,00
La Hollande Pittoresque - Voyage aux villes mortes du Zuiderzée door Henry Havard
Havard, Henry
€ 45,00
Prent ter herinnering aan het eeuwfeest van Nederland's onafhankelijkheid 1813-1913 door Andre Vlaanderen e.a.
Vlaanderen, Andre & J.W. Pieneman (prent vrij naar)
€ 45,00
De tachtigjarige oorlog door S. Groenveld e.a.
Groenveld, S. & H. Leeuwenberg
€ 40,00
Phönix aus der Asche? Kultur und Politik der niederländischen Republik im Europa des 17 door Horst Lademacher
Lademacher, Horst
€ 40,00
Door Jacob van Deventer in kaart gebracht door J.C. Visser
Visser, J.C. (samengesteld en ingeleid door)
€ 35,00
Gekoesterde traditie door Daantje Meuwissen e.a.
Meuwissen, Daantje & Andrea van Leerdam
€ 35,00
20 eeuwen Nederland en de Nederlanders door Bertus Boivin
Boivin, Bertus (redactie n- e.a.
€ 30,00
Boergoensche charters 1428-1482 door Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer
Limburg Brouwer, Mr. P.A.S. van
€ 30,00
De lezer zal begrijpen waar mijn voorkeur naar uitgaat door Jan van der Schaar
Schaar, Jan van der
€ 30,00
De schat van 't Vliegend Hert door Arent Pol
Pol, Arent
€ 30,00
Grote topografische Atlas van Nederland door P.W. Geudeke e.a.
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 30,00
Het Rotterdamsch Leeskabinet 1859 - 24 Mei - 1884 door J. Craandijk
Craandijk, J.
€ 30,00
Isaac Vossius en zijn kring door F.F. Blok
Blok, F.F.
€ 30,00
Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland door Mr W.J. van Welderen baron Rengers e.a.
Welderen baron Rengers, Mr W.J. van & Dr. W.H. Vermeulen
€ 30,00
Atlas van historische vestingwerken in Nederland, deel door W.H. Schukking
Schukking, W.H.
€ 25,00
Christelijke Volks-Almanak voor het jaar 1854 - elfde jaargang door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Dames-weekblad Libelle - jaargang 1943 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft door Dr. H.W. van Tricht
Tricht, dr. H.W. van
€ 25,00
De kaart van de Republiek der VII Provinciën door H.A.M. van der Heijden e.a.
Heijden, H.A.M. van der & D.I. Blonk
€ 25,00
De samenstelling van het duinzand van Nederland door J.W. Retgers
Retgers, J.W.
€ 25,00
Herinneringen van mijne academiereis in 1843 door Amorie van der Hoeven jr.
Hoeven jr., Amorie van der
€ 25,00
Jeugd door Alexander Ver Heull
Ver Heull, Alexander
€ 25,00
Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet etc., Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Nederland door R. Schuiling
Schuiling, R.
€ 25,00
Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1854 door H.J. Schimmel
Schimmel, H.J. (onder redaktie van)
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 3 door Gerh. v. Dijk e.a.
Dijk, Gerh. v. & D.J. vd Ven
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 4 door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 5 door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 7 door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 8 door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Pak me mee voor 5 cent - Geillustreerd weekblad Jaargang door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Te voet van Zwolle naar Oldenzaal door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
The tragedy of Sir John van Olden Barnavelt door Wilhelmina Paulina Frijlinck
Frijlinck, Wilhelmina Paulina
€ 25,00
Wilhelm II in Nederland 1918-1941 door Sigurd von Ilseman e.a.
Ilseman, Sigurd von & Pekelder, Jacco & Landewé, Wendy
€ 25,00
Zondagskind door Johan de Wit
Wit, Johan de
€ 25,00
Zoo zijn er door Alexander Ver Huell
Ver Huell, Alexander
€ 25,00
Joden in de Cariben door Julie-Marthe Cohen
Cohen, Julie-Marthe
€ 22,50
Zeegang door Jaap R. Bruijn
Bruijn, Jaap R.
€ 22,50
Algemeeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het departement van waterstaat, handel en nijverheid door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust door Cornelis van der Aa
Aa, Cornelis van der
€ 20,00
Aurora Jaarboekje voor 1857 door J.T. van den Bergh
Bergh, J.T. van den
€ 20,00
autobiografie van PD106043 in samenwerking met de AIVD door Roel van Duijn
Duijn, Roel van
€ 20,00
De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. 2 delen door H. Baudet
Baudet, H.
€ 20,00
De Nederlanders en Descartes door Theo Verbeek e.a.
Verbeek, Theo & Kingma, Jelle & Noble, Philippe
€ 20,00
De Volksvermaken door J. ter Gouw
Gouw, J. ter
€ 20,00
Dispereert niet door A. en H. Algra
Algra, A. en H.
€ 20,00
Gelderland en Utrecht in beeld door Mr. A. Loosjes
Loosjes, Mr. A.
€ 20,00
Goud uit Graan door Remert Daalder e.a.
Daalder, Remert - e.a.
€ 20,00
Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten door J.L. Terwen
Terwen, J.L.
€ 20,00
Het leven van onze voorouders door Mr. N. de Roever e.a.
Roever, Mr. N. de & Dr. G.J. Dozy
€ 20,00
Holland's Annual Industries Fair Utrecht door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Marijke Meu 1688-1765 door Dr. F.J.A. Jagtenberg
Jagtenberg, dr. F.J.A.
€ 20,00
Moeders verleden door Pieter Roeloffs e.a.
Roeloffs, Pieter & Agien Roeloffs (toegelicht door zijn kleindochter)
€ 20,00
Nederlands geschiedenis en volksleven door J.van Lennep e.a.
Lennep, J.van & Moll, W. & Gouw, J. ter
€ 20,00
No door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Oud-Nederland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Romeyn de Hooghe door Henk van Nierop e.a.
Nierop, Henk van & Ellen Grabowsky & Anouk Janssen
€ 20,00
Spaar de bomen door Noor Krikhaar
Krikhaar, Noor
€ 20,00
Van christen tot anarchist door F. Domela Nieuwenhuis
Domela Nieuwenhuis, F.
€ 20,00
Virginia Woolf door Quentin Bell
Bell, Quentin
€ 20,00
Een Leidse Vriendschap door J. de Bruijn e.a.
Bruijn, J. de & G. Harinck
€ 17,50
Filips Willem van Oranje door Dr. Fernand Hermans
Hermans, Dr. Fernand
€ 17,50
Piet Honig door Bert Altena
Altena, Bert (bezorgd door)
€ 17,50
"Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700 door Renilde Vervoort
Vervoort, Renilde
€ 15,00
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust door Cornelis van der Aa
Aa, Cornelis van der
€ 15,00
Atlas Van Topografische Kaarten Nederland 1955-1965 door Marcel Kuiper
Kuiper, Marcel
€ 15,00
Aurora Jaarboekje voor 1855 door J.T. van den Bergh
Bergh, J.T. van den
€ 15,00
Binnensteden veranderen door Rudger A.F. Smook
Smook, Rudger A.F.
€ 15,00
Churchill en de Nederlanders door Oebele de Jong
Jong, Oebele de
€ 15,00
Cordon van Holland door Harm Hoogendoorn
Hoogendoorn, Harm
€ 15,00
Cornelius Kraijenhoff 1758-1840 door Wilfried Uitterhoeve
Uitterhoeve, Wilfried
€ 15,00
Crisis en protectie onder Colijn door Alexander van Schaik
Schaik, Alexander van
€ 15,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »