Aanbod

Rubriek Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 834

Standaard Alleen tekst Alleen covers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende Pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
De historie van "Noord-Braband" 8 maart 1843 tot heden door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 1.000,00
Katholieke Illustratie 1957-1968 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 250,00
Het Bataafse experiment door Frans Grijzenhout e.a.
Grijzenhout, Frans & Niek van Sas & Wyger Velema (redactie)
€ 154,00
Grote Atlas van Nederland 1930-1950 door B.C. de Pater e.a.
Pater, B.C. de & Schoenmaker B. a.o.
€ 150,00
Nederland - Rusland - Rotterdamsche Uitgave door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 125,00
De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917 door V.A.M. van der Burg e.a.
Burg, V.A.M. van der & C.E.G. ten Houte de Lange
€ 120,00
Album gezichten uit Nederland 1899-1902 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 100,00
Gemeente Atlas door J. Kuyper
Kuyper, J.
€ 100,00
Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht door Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink
Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis (1810-1865)
€ 90,00
De pamfletten van den Tulpenwindhandel,1636-1637 door E.H. Krelage
Krelage, E.H.
€ 75,00
Toonneel der steden van Holland Westvriesland Utrecht door Joan Blaeu
Blaeu, Joan
€ 75,00
De ontdekking van de Nederlander door Eveline Koolhaas-Grosfeld
Koolhaas-Grosfeld, Eveline
€ 65,00
Hulde aan de nagedachtenis van Wijlen Hare Koninklijke Majesteit Frederika Louiza Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, geboren Prinses van Pruissen door S. Rondeau
Rondeau, S.
€ 65,00
Middag-Humsterland door Douwe Hollenga e.a.
Hollenga, Douwe - e.a.
€ 65,00
Nederland in het jubileumjaar 1938 door F. van Bemmel
Bemmel, F. van
€ 65,00
Two Centuries of Experience in Water Resources Management door John Lonnquest e.a.
Lonnquest, John & Toussaint, Bert & Manous Jr., Joe & Ertsen, Maurits
€ 65,00
Atlas van Nederland 1963-1977 + Supplement 1978-1981 door Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland
Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland (samenstelling)
€ 60,00
Dutch Merchants and Mariners in Asia, 1602-1795 door C.R. Boxer
Boxer, C.R.
€ 60,00
Het leven van onze voorouders door Mr. N. de Roever e.a.
Roever, Mr. N. de & Dozy, Dr. G.J. (voortgezet door)
€ 60,00
Holland door Edmondo de Amicis
Amicis, Edmondo de
€ 60,00
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek door P. C. Molhuysen
Molhuysen, P. C.
€ 60,00
Rijnkroniek van Holland 366-1305 door Melis en een anonieme auteur Stoke
Stoke, Melis en een anonieme auteur
€ 60,00
Van Eems tot Schelde door Dr. H. Blink
Blink, Dr. H.
€ 60,00
De Bosatlas van Nederland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 50,00
De oude archieven der gemeente Hasselt door Dr. W.J. Formsma e.a.
Formsma, Dr. W.J. & Raet-Giljam, A.J. de & Westerhof, D.
€ 50,00
Jaarboek Nederlandse Postzegels door N. Krikhaar
Krikhaar, N.
€ 50,00
Mensen van de reis woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland door Annemarie Cottaar e.a.
Cottaar, Annemarie & Leo Lucassen & Wim Willems
€ 50,00
Moeder,  vakblad voor moeders - Jaargangen 1945-1949 in vier banden door Prof. Dr. J. Waterink e.a.
Waterink, Prof. Dr. J. - e.a.
€ 50,00
Ons eigen land 1883 - 1908 door Jan Feith
Feith, Jan
€ 50,00
Op de Hoogte door A.W.G. van Riemsdijk e.a.
Riemsdijk, A.W.G. van & Taets van Amerongen, J.C.A. Baresse
€ 50,00
Almanak van het Leidsche Studentenkorps voor 1877 - Drie en zestigste jaargang door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 45,00
Almanak van het Leidsche Studentenkorps voor 1878 - Vier en zestigste jaargang door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 45,00
De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916 door H.P. Moelker
Moelker, H.P.
€ 45,00
La Hollande Pittoresque - Voyage aux villes mortes du Zuiderzée door Henry Havard
Havard, Henry
€ 45,00
Prent ter herinnering aan het eeuwfeest van Nederland's onafhankelijkheid 1813-1913 door Andre Vlaanderen e.a.
Vlaanderen, Andre & J.W. Pieneman (prent vrij naar)
€ 45,00
Voltaire, Saint-Germain, Cagliostro, Mirabeau, in Nederland door Jhr. C.A. van Sypesteyn
Sypesteyn, Jhr. C.A. van
€ 45,00
De tachtigjarige oorlog door S. Groenveld e.a.
Groenveld, S. & H. Leeuwenberg
€ 40,00
Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten door Dr. H.M. Brokken
Brokken, Dr. H.M.
€ 40,00
Phönix aus der Asche? Kultur und Politik der niederländischen Republik im Europa des 17 door Horst Lademacher
Lademacher, Horst
€ 40,00
Praal en propaganda door D.P. Snoep
Snoep, D.P.
€ 40,00
Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt Neder-Duytsland door Ludovico Guicciardini
Guicciardini, Ludovico
€ 35,00
Gekoesterde traditie door Daantje Meuwissen e.a.
Meuwissen, Daantje & Andrea van Leerdam
€ 35,00
20 eeuwen Nederland en de Nederlanders door Bertus Boivin
Boivin, Bertus (redactie n- e.a.
€ 30,00
De gekkenlogger of de heiliging van Arie Vlieland door Joop Burgerhout
Burgerhout, Joop
€ 30,00
De lezer zal begrijpen waar mijn voorkeur naar uitgaat door Jan van der Schaar
Schaar, Jan van der
€ 30,00
Grote topografische Atlas van Nederland door P.W. Geudeke e.a.
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 30,00
Het Rotterdamsch Leeskabinet 1859 - 24 Mei - 1884 door J. Craandijk
Craandijk, J.
€ 30,00
Holland is een Eiland door Nico de Glas
Glas, Nico de (inleiding, vertaling en annotatie)
€ 30,00
Isaac Vossius en zijn kring door F.F. Blok
Blok, F.F.
€ 30,00
Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland door Mr W.J. van Welderen baron Rengers e.a.
Welderen baron Rengers, Mr W.J. van & Dr. W.H. Vermeulen
€ 30,00
Atlas van historische vestingwerken in Nederland, deel door W.H. Schukking
Schukking, W.H.
€ 25,00
Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 + CD door Joost Rosendaal
Rosendaal, Joost
€ 25,00
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V door Bruno Becker
Becker, Bruno
€ 25,00
Christelijke Volks-Almanak voor het jaar 1854 - elfde jaargang door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Curiositeiten van allerlei aard door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Dames-weekblad Libelle - jaargang 1943 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft door Dr. H.W. van Tricht
Tricht, dr. H.W. van
€ 25,00
De samenstelling van het duinzand van Nederland door J.W. Retgers
Retgers, J.W.
€ 25,00
De Vries des Huizes door J. van 't Lindenhout
Lindenhout, J. van 't (hoofdredacteur)
€ 25,00
Herinneringen van mijne academiereis in 1843 door Amorie van der Hoeven jr.
Hoeven jr., Amorie van der
€ 25,00
Jeugd door Alexander Ver Heull
Ver Heull, Alexander
€ 25,00
Kroniek door Willem Procurator
Procurator, Willem
€ 25,00
Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet etc., Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Modern wereldwonder door Willem van der Ham e.a.
Ham, Willem van der - e.a.
€ 25,00
Nederland door R. Schuiling
Schuiling, R.
€ 25,00
Nederlandsche Staatscourant door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1854 door H.J. Schimmel
Schimmel, H.J. (onder redaktie van)
€ 25,00
Niets was wat het leek door Gerard Aalders
Aalders, Gerard
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 5 door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 7 door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J. van Houten & Zoon - Band 8 door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons eigen tijdschrift - C.J door Gerh. v. Dijk
Dijk, Gerh. v.
€ 25,00
Ons soort mensen door Elma Verhey e.a.
Verhey, Elma & Gerard van Westerloo & Bert Nienhuis (foto's)
€ 25,00
Op de zee door J.H. van Lennep
Lennep, J.H. van
€ 25,00
Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn door P. J. H. M. Theeuwen
Theeuwen, P. J. H. M.
€ 25,00
Te voet van Zwolle naar Oldenzaal door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 25,00
Wilhelm II in Nederland 1918-1941 door Sigurd von Ilseman e.a.
Ilseman, Sigurd von & Pekelder, Jacco & Landewé, Wendy
€ 25,00
William Bedwell the Arabist 1563-1632 door Alastair Hamilton
Hamilton, Alastair
€ 25,00
Zondagskind door Johan de Wit
Wit, Johan de
€ 25,00
Zoo zijn er door Alexander Ver Huell
Ver Huell, Alexander
€ 25,00
 For Orange and the States The Army of the Dutch Republic, 1713-1772 door Marc Geerdink-Schaftenaar
Geerdink-Schaftenaar, Marc
€ 20,00
75 jaar superfosfaat door E. Bloembergen
Bloembergen, E.
€ 20,00
Algemeeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het departement van waterstaat, handel en nijverheid door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Aurora Jaarboekje voor 1857 door J.T. van den Bergh
Bergh, J.T. van den
€ 20,00
autobiografie van PD106043 in samenwerking met de AIVD door Roel van Duijn
Duijn, Roel van
€ 20,00
Beschryvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt door L. Guicciardini
Guicciardini, L.
€ 20,00
Caerten nieuwelijck met vele stede vermeerdert uit de beschrijvinghe van alle de Neder-landen door Lowijs Guicciardijn
Guicciardijn, Lowijs
€ 20,00
De geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche volk verteld door Mr. J. van Lennep
Lennep, Mr. J. van
€ 20,00
De Gids door H.T. Colenbrander e.a.
Colenbrander, H.T. - e.a.
€ 20,00
De Gids door H.T. Colenbrander e.a.
Colenbrander, H.T. - e.a.
€ 20,00
De Gids door H.T. Colenbrander e.a.
Colenbrander, H.T. - e.a.
€ 20,00
De Nederlanders en Descartes door Theo Verbeek e.a.
Verbeek, Theo & Kingma, Jelle & Noble, Philippe
€ 20,00
De Utrechtse Balije der Duitse Orde door J.H. de Vey Mestdagh
Mestdagh, J.H. de Vey
€ 20,00
De Volksvermaken door J. ter Gouw
Gouw, J. ter
€ 20,00
Den Nassauschen Lauren-crans door Jan Janszoon Orlers e.a.
Orlers, Jan Janszoon & Haestens, Hendrik van
€ 20,00
Dispereert niet door A. en H. Algra
Algra, A. en H.
€ 20,00
Gelderland en Utrecht in beeld door Mr. A. Loosjes
Loosjes, Mr. A.
€ 20,00
Goud uit Graan door Remert Daalder e.a.
Daalder, Remert - e.a.
€ 20,00
Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten door J.L. Terwen
Terwen, J.L.
€ 20,00
Het leven van onze voorouders door Mr. N. de Roever e.a.
Roever, Mr. N. de & Dr. G.J. Dozy
€ 20,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende Pagina »